Tıbbi Cihaz Satış Reklam Ve Tanıtım Yönetmeliği Değişti

TARİH 2016-05-06

Sağlık Bakanlığı, resmi sitesi üzerinden yaptığı açıklamada Tıbbi Cihaz Satış Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği'nin değiştiğini açıkladı. Tıbbi Cihaz Sektörel Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın imzası olan duyuru :

 

D U Y U R U 

Sayı: İY 1245 - 1564179

Tarih :  20.01.2015

Başlık: Tıbbi Cihaz Firmalarına Duyuru: "Tıbbi Cihaz Satış Reklam Ve Tanıtım Yönetmeliği'nin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz" Güncellenmiştir

 

15/05/2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği'ne dayanılarak hazırlanan ve 14/07/2014 tarihli ve İY 11891 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe giren “Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği’nin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz” ilgili Yönetmelik kapsamında düzenlenecek eğitim, sınav ve yeterlilik belgesi ile ilgili hükümler eklenmek suretiyle değiştirilmiştir. Tıbbi Cihaz Satış Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği'nin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz'un güncel versiyonu 20/01/2015 tarihli ve İY 1245 sayılı Makam Oluru yürürlüğe girmiş olup, 14/07/2014 tarihli ve İY 11891 sayılı Makam Oluru yürürlüğe giren Kılavuz ise yürürlükten kaldırılmıştır.
 

Tıbbi Cihaz Sektörel Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Tıbbi Cihaz Satış Merkezleri Birimi