Tıbbi Cihaz Üreticileri, İthalatçıları ve Bayilerine Firma Görüşmeleri Hakkında

TARİH 2016-05-06

Sağlık Bakanlığı, Tıbbi Cihaz Üreticileri, İthalatçıları ve Bayilerine Firma Görüşmeleri'ne ilişkin bir duyuru yayınladı. Yayımlanan açıklama yazının devamındadır.

 

D U Y U R U

 

Kurumumuz, Tıbbi Cihaz Etüt Proje Yetkilendirme ve Koordinasyon Daire Başkanlığı Kayıt Birimince yürütülen iş ve işlemler için yapılan başvuruların zamanında sonuçlanabilmesi ve sağlıklı yürütülebilmesi için,
 

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) kayıt bildirim sistemine ilişkin tüm başvurular hakkında yüz yüze görüşmeler Çarşamba günleri, telefonla görüşmeler hafta içi her gün ve Cumartesi günleri yapılacaktır. 01.12.2012 tarihi itibariyle bilgi almak istediğiniz işlemle ilgili olarak; başvuruyu yapmış olan firmanın yetkilisiyle ya da firma adına resmi kuruluşlarda işlem yapma yetkisi olduğuna dair vekâletnamesi (aslı ya da noter onaylısı) olan kişilerle görüşülecektir. Telefonla yapılan bilgi taleplerinde ise ticari sır niteliğindeki bilgiler verilmeyecektir.
 

İlgili Birimde yürütülen işlemlerin sağlıklı yürütülebilmesi ve aksamadan zamanında sonuçlanabilmesi için yukarıda belirtilen gün dışında yüz yüze görüşme talebinde bulunulmaması hususunda;
 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.